Rom Firmware romfirmware
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/rom-firmware/
  • ROM là viết tắt của Read-Only Memory, đây là hệ điều hành cơ bản được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn. Cập nhật ROM có thể giúp cải thiện hiệu suất, sửa lỗi và bảo mật cho điện thoại của bạn. Tuy nhiên, trước khi tiến hành cập nhật, hãy

  • Joined on 2024-03-22